12 sot nece kvadrat metrdir

FAQ Frequently Asked Questions

12 sot nece kvadrat metrdir hesablamaq üçün sahənin uzunluğu ilə eninin hasilini tapın. Yəni, 1 sot torpağın 100 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 1 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 100 metrə və eni 100 metrə bərabərdir.

Məsələn, 12 sot üçün əgər sahənin eni 600 metr və uzunluğu 200 metrdirsə sahənin ölçüsü (600 metr x 200 metr) 12000 kvadrat metr ola bilər.

12 sot 12 ar bərabərdir, oda 1.2 dekara.

12 sot nece kv metrdir necə hesablanır

12 sot sahə 12 ar-a bərabərdir, 12 ar isə 1.2 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 1.2 dekarı 1000 m² hasili 12000 m² alırıq. Belə nəticəyə gəlirik ki, 12 sot sahəsinin olcusu (və ya tərəfləri) 12000 kvadrat metrdir.

Related Posts

Leave a Reply