3 sot torpaq neçə metrdir

FAQ

3 sot torpaq sahənin uzunluğu ilə eninin hasilinə bərabərdir. Yəni, 3 sot torpağın 300 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 3 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 300 metrə və eni 300 metrə bərabərdir.

3 sot torpaq sahəsinin eni və uzunluğu 300 metrə bərabərdir.

Əlavə izah, 3 sot sahə 3 ar-a bərabərdir, 3 ar isə 0.3 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.3 dekarı 1000 m² vursaq 300 m² alırıq. Deməli, 3 sot sahəsi 300 metrdir.

Related Posts