4 sot torpaq neçə metrdir

FAQ

4 sot torpaq sahənin uzunluğu ilə eninin hasilinə bərabərdir. Yəni, 4 sot torpağın 400 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 4 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 400 metrə və eni 400 metrə bərabərdir.

4 sot torpaq sahəsinin eni və uzunluğu 400 metrə bərabərdir.

Əlavə izah, 4 sot sahə 4 ar-a bərabərdir, 4 ar isə 0.4 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.4 dekarı 1000 m² vursaq 400 m² alırıq. Deməli, 4 sot sahəsi 400 metrdir.

Related Posts