1 sot torpaq neçə metrdir

FAQ

1 sot torpaq sahənin uzunluğu ilə eninin hasilinə bərabərdir. Yəni, 1 sot torpağın 100 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 1 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 100 metrə və eni 100 metrə bərabərdir.

1 sot torpaq sahəsinin eni və uzunluğu 100 metrə bərabərdir.

1 sot nece hesablanir

Əlavə izah, 1 sot sahə 1 ar-a bərabərdir, 1 ar isə 0.1 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.1 dekarı 1000 m² vursaq 100 m² alırıq. Deməli, 1 sot sahəsinin eni və uznuluğu (və ya tərəfləri) 100 metrdir.

1 sot nece kv metrdir

1 sot 100 kv metrdir yəni sahənin eni və uzunluğu 100 metrə bərabərdir.

Related Posts