1 sot nece kv metrdir

FAQ

1 sot nece metrdir bilmək üçün torpaq sahəsinin enini və uzunluğunu metr ilə ölçmək lazımdır. Adətən 1 sot torpaq 10m. x 10metrə hesablanır yəni 100 kvadrat metr. 1 sot sahə 100 kv metrdir.

1 sot nece kv metrdir necə hesablanır

1 sot sahə 1 ar-a bərabərdir, 1 ar isə 0.1 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.1 dekarı 1000 m² hasili 100 m² alırıq. Belə nəticəyə gəlirik ki, 1 sot sahəsinin eni və uznuluğu (və ya tərəfləri) 100 metrdir.

1 kv metr necə hesablanır

1 kvadrat metr sahənin 1 metrin 1 metrə olması deməkdir. Yəni sahənin hər bir tərəfi 1 metrə bərabərdir.

Related Posts

Leave a Reply