3 sot nece metrdir

FAQ

3 sot nece metrdir bilmək üçün torpaq sahəsinin enini və uzunluğunu metr ilə ölçmək lazımdır. Adətən 1 sot torpaq 10m. x 10metrə hesablanır yəni 100 kvadrat metr. Bu da od deməkdir ki, 3 sot 300 kv. meter-dir.

3 sot nece hesablanir

3 sot torpaq 3 ar bərabərdir, 3 ar isə 0,3 dekardır və 0,3 dekar 300 metrə bərabərdir. Bu o deməkdir ki 3 sot torpaq 300 kvadrat metrə bərabərdir.

Torpaq sahələri bəzən düzbucaqlı (eninə və ya uzununa) ola bilər, bu zaman eyni qayda ilə torpaq sahəsinin enini və uzunluğunu ölçüb hasilini tapın. Məsələn, torpaq sahəsinin eni (a) 50 kv metr uzunluğu (b) 60 metrdisə bunların hasili (a*b) 300 kv. metrdir.

3 sot nece kv metrdir

3 sot 300 kv meterdir. 1 sot 1 ar bərabərdir, 1 ar isə 0,1 dekardır və 0,1 dekar 100 metrə bərabərdir. Bu o deməkdir ki 1 sot sahə 100 metrin 100 metrə bərabərdir. Deməli, 3 sot torpaq 300 kv metrə bərabərdir.

Related Posts