2 sot torpaq neçə metrdir

FAQ

2 sot torpaq sahənin uzunluğu ilə eninin hasilinə bərabərdir. Yəni, 2 sot torpağın 400 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 2 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 200 metrə və eni 200 metrə bərabərdir.

2 sot torpaq sahəsinin eni və uzunluğu 200 metrə bərabərdir.

Əlavə izah, 2 sot sahə 2 ar-a bərabərdir, 2 ar isə 0.2 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.2 dekarı 1000 m² vursaq 200 m² alırıq. Deməli, 2 sot sahəsi 200 metrdir.

Related Posts