2 sot nece kv metrdi

FAQ

2 sot 200 kvadrat metrdi. İki sot neçə kv metrdir bilmək üçün torpaq sahəsinin enini və uzunluğunu metr ilə ölçmək kifayətdir. Adətən 2 sot torpaq 20m. x 20metrə hesablanır yəni 400 kvadrat metr. Bu da od deməkdir ki, 2 sot 400 kv. meter-dir.

2 sot nece hesablanir

2 sot torpaq 2 ar bərabərdir, 2 ar isə 0,2 dekardır və 0,2 dekar 200 metrə bərabərdir. Bu o deməkdir ki 2 sot torpaq 200 kv metrdi.

2 sot nece kv metrdir izahı

2 sot 200 kv meterdir. 1 sot 1 ar bərabərdir, 1 ar isə 0,1 dekardır və 0,1 dekar 100 metrə bərabərdir. Bu o deməkdir ki 1 sot sahə 10 metrin x 10 metrə bərabərdir. Deməli, 2 sot torpaq 200 kv metrə bərabərdir.

Related Posts