10 sot nece metrdir

FAQ

10 sot 1000 metrdir. Sahənin neçə metr olmasını bilmək üçün torpaq sahəsinin enini və uzunluğunu metr ilə ölçün. Adətən 1 sot torpaq 100 metrin x 100 metrə hesablanır. Bu da 1 sot sahə üçün 100 kvadrat metredir. Deməli, 10 sot 1000 kv. meter-dir.

10 sot sahənin eni və uzunluğu 1000 metrə bərabərdir.

Əlavə izah, 10 sot sahə 10 ar-a bərabərdir, 10 ar isə 1 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. Deməli, 10 sot sahəsi 1000 metrdir.

Related Posts

Leave a Reply