1 kvadrat nece metrdir

FAQ

1 kvadrat nece metrdir bilmək üçün sahənin enini və ya uzunluğunu ölçmək lazımdır. 1 kvadrat metr sahənin eni və uzunluğu 1 metrə bərabərdir.

1 kvadrat metr nece hesablanır

Sahənin eninin uzunluğuna hasilini tapmaq ilə kvadrat metr hesablanır. Əgər sahənin eni 25 sm (0.25 metr) və uzunluğu 4 metrdirsə bu sahənin ölçüsü 1 kvadrat metr olur.

Related Posts