1 kvadrat nece metrdir

FAQ

1 kvadrat nece metrdir bilmək üçün sahənin enini və ya uzunluğunu ölçmək lazımdır. 1 kvadrat metr sahənin eni və uzunluğu 1 metrə bərabərdir.

Related Posts