5 sot torpaq neçə metrdir

FAQ

5 sot torpaq sahənin uzunluğu ilə eninin hasilinə bərabərdir. Yəni, 5 sot torpağın 500 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 5 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 500 metrə və eni 500 metrə bərabərdir.

Beş sot torpaq sahəsinin eni və uzunluğu 500 metrə bərabərdir.

5 sot nece hesablanir

Əlavə izah, 5 sot sahə 5 ar-a bərabərdir, 5 ar isə 0.5 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.5 dekarı 1000 m² hasili 500 m² alırıq. Burdan belə nəticəyə gəlirik ki, 5 sot sahəsinin eni və uznuluğu (və ya tərəfləri) 500 metrdir.

Related Posts