6 sot nece hesablanir

FAQ

6 sot torpaq sahənin uzunluğu ilə eninin hasilinə bərabərdir. Yəni, 6 sot torpağın 600 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 6 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 24.50 metrə və eni 24.50 metrə bərabərdir.

6 sot nece hesablanir

6 sot sahə 6 ar-a bərabərdir, 6 ar isə 0.6 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.6 dekarı 1000 m² hasili 600 m² alırıq. Burdan belə nəticəyə gəlirik ki, 6 sot sahəsinin eni və uznuluğun hasili (və ya tərəfləri) 600 kvadrat metrdir. Məsələn, uzunluğu 120 metr eni isə 50 metr olan sahə 600 kv metrdi bu da 6 sota bərabərdir.

Related Posts