7 sot nece metrdir

FAQ

7 sot torpaq sahənin uzunluğu ilə eninin hasilinə bərabərdir. Yəni, 7 sot torpağın 700 kvadrat metrə bərabər olmasını nəzərə alsaq (və torpaq sahəsi kvadrat formasındadırsa) 7 sot torpaq üçün deyə bilərik ki uzunluğu 24.50 metrə və eni 24.50 metrə bərabərdir.

7 sot nece hesablanir

7 sot sahə 7 ar-a bərabərdir, 7 ar isə 0.7 dekara. 1 dekar sahə 1000 m² bərabərdir. 1000 m² bir tərəfinin ölçüsü 1000 metrə bərabərdir. 0.7 dekarı 1000 m² hasili 700 m² alırıq. Burdan belə nəticəyə gəlirik ki, 7 sot sahəsinin eni və uznuluğun hasili (və ya tərəfləri) 700 kvadrat metrdir. Məsələn, uzunluğu 26 metr eni isə 26 metr olan sahə təqribən 700 kv metrdi bu da 7 sota bərabərdir.

Əlavə misal, eni 20 metr və uzunluğu 35 metr olan sahə 700 kvadrat metrdir bu da 7 sot sahəyə bərabərdir.

Related Posts

Leave a Reply